Home     NEWS     ENTERTAINMENT     LIFESTYLE     design    studio     dating     Contact  
 
   
 
Chinese Sun Moon Venus Mars Mercury Jupiter Saturn Uranus Pluto

 
 

 
Chinese Year of the Pig - Born = 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 Chinese Year of the Dog Born in 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018... Chinese Year of the Rooster - Born = 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993 2005, 2015 Chinese Year of the Monkey - Born = 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016Chinese Year of the Goat / Ram - Born = 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 Chinese Year of the Horse - Born = 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 Chinese Year of the Snake - Born in 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 Chinese Year of the Dragon - Born = 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 Chinese Year of the Rabbit - Born = 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011Chinese Year of the Tiger - Born = 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010Chinese Year of the Ox - Born = 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011Chinese Year of the Rat: Born in 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020
 

   

  
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
**